S touto reklamou opravdu nic nenaděláme...

 

Biblické hodiny v Babicích u Uherského Hradiště

ichthys.gif (20436 bytes)

 

 

Vítejte na stránkách věnovaných biblickým hodinám v Babicích u Uherského Hradiště. Začali jsme se scházet v březnu 1999 jako sněmovní kroužek pracující vrámci místní farnosti. O těchto schůzkách se dočtete více na stránkách sněmovního kroužku.
Od listopadu 2001 se schůzky sněmovního kroužku začaly střídat s nově zavedenými biblickými hodinami. Od sklonku roku 2003 jsme svou účast na aktivitách Plenárního sněmu ukončili a setkáváme se "pouze" nad biblickým textem. Setkání se obvykle účastní asi 10-15 osob z Babic a Kudlovic, které jsou součástí farnosti. Scházíme se na babické faře obvykle každý druhý a čtvrtý pátek v měsíci po večerní mši svaté - informace o aktuálním termínu a tématu schůzky Vám rádi zašleme e-mailem a naleznete jej také zde. Při jednom setkání se věnujeme jedné kapitole právě pročítaného novozákonního spisu, text si na úvod přečteme a po krátkém komentáři pokračuje diskuse, do které se může (ale nemusí) zapojit každý z přítomných. Závěr setkání pak tvoří modlitba. Poté si případní zájemci mohou také vypůjčit tituly ze skromné, ale snad zajímavé farní knihovny. Schůzek se pravidelně účastní vyučující Katedry biblických věd Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci.
Srdečně mezi sebe zveme všechny zájemce z bližšího nebo vzdálenějšího okolí.

 

K nahlédnutí:
České katolické biblické dílo
- připravuje pořady pro Radio Proglas, nabízí kurzy práce s biblí a mnoho jiných zajímavostí
Dům Bible - stránky České biblické společnosti
Centrum biblických studií UK
Theophilos - text Písma v mnoha překladech včetně češtiny a slovenštiny
Arcibiskupství olomoucké - stránky naší diecéze
Informace o našem děkanátu
Babice u Uherského Hradiště - stránky naší obce

K připomenutí:
Svatý rok milosrdenství v ČR a ve světě

Oficiální stránky roku sv. Pavla
(italsky, anglicky, francouzsky, německy, španělsky)

K denní četbě Písma: Setkání se svatým Pavlem ve všední den - možnost objednání publikace P. Angela Scarana, Th.D.
Breviář - také do mobilu
Výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje

Počet návštěvníků od 9. 9. 2006:

Poslední změna: 19. 10. 2021 Kontakt na správce stránek: Holub.gif (6286 bytes)

 

katydm.gif (1380 bytes) NAVRCHOLU.cz isidormaly.gif (3696 bytes)

A s touto taky: